Video YouTube 360 Darjah

YouTube melancarkan sejenis video baru bergelar 360 degree video. Video jenis ini bercorak interaktif di mana anda boleh bergerak di dalamnya dan melihat pandangan dari pelbagai sudut. Ianya satu pengalaman baru dan bakal mengubah cara kita melihat dan berinteraksi dengan video. Jika anda belum pernah melihat video 360 darjah sebelum ini, kami berikan satu contoh di bawah. Untuk berinteraksi dengan video berkenaan, klik sahaja di dalam gambar video dan heret ke mana – mana arah. Anda juga boleh klik empat butang anak panah di hujung kiri atas skrin video.

Siapa Kami?

Semua kandungan ini dibawakan oleh COMPU Studies

Hakcipta COMPU Studies 2024